Tegijad

Veebikogumiku sisu ja vormi lõid:

Õie Pärtel, rahvalaulude osa koostaja, Orissaare lasteaed
Esti Koppel, rahvalaulude osa koostaja, Kuressaare Tuulte Roosi lasteaed
Janika Oras, rahvalaulude osa toimetaja; laulumängude osa koostaja ja toimetaja, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Edna Tuvi, noodistaja, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kaudu
Risto Järv, rahvajuttude osa koostaja ja sissejuhatuse autor, Eesti Rahvaluule Arhiiv
Ellen Niit, rahvajuttude keeletoimetaja ja keelelise sissejuhatuse autor, eesti murrete dotsent, Tartu Ülikooli eesti keele osakond
Kaisa Kulasalu, Moon Meier, Mairi Kaasik, rahvajuttude sisestamine, kollatsioneerimine, toimetamine, Eesti Rahvaluule Arhiiv
Annika Kupits, Saaremaa tondijuttude kogumise võistluse korraldaja
Merit Karise, projekti algataja ja juht, veebikogumiku ehitaja, MTÜ Saaremaailm
Mirtel Maaker, veebilehe päise joonistaja
Oliver Maaker, veebilehe päise kujundaja

Veebikogumiku kontaktisik: Merit Karise, saaremaailm@gmail.com

Veebikogumik loodi Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali ja Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toel:

  1. toetusprogramm „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008-2010“, leping nr 6/629 Kultuuriministeeriumi ja SA Ülikoolide Keskus Saaremaal vahel
  2. rahvakultuuri sihtstipendiumi leping nr. M11-10/0163L, Kultuurkapitali ja MTÜ Saaremaailm vahel
  3. Saare maakonna sihtstipendiumi leping nr. S07-10/0794L, Kultuurkapitali ja MTÜ Saaremaailm vahel
  4. toetusprogramm „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2011-2014“, leping nr 6/11390 Kultuuriministeeriumi ja MTÜ Saaremaailm vahel
  5. Haridus- ja Teadusministeeriumi projekti “Eesti keel ja kultuurimälu” projekt “Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded”
  6. projekt “Saaremaa jutukultuuri arendamine”, leping nr. 6/239 Eesti Kirjandusmuuseumi ja Rahvakultuuri Keskuse vahel

Eesti Kirjandusmuuseum võimaldab serveris www.folklore.ee tähtajatult majutada lasteaedadele koostatud Saaremaa pärimuskultuuri õppematerjali kogumikku. Serveri haldaja tagab tehnilise toe ning vajalike vabavaraliste vahendite olemasolu materjalide haldamiseks.

Käesoleval veebilehel avaldatud materjalid on mõeldud kasutamiseks hariduslikel eesmärkidel.